1.ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

 2.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

3.ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

4.ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង

5.ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ

6.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

7.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

8.សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

9.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី(២៥/១២០៩)

10ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

11.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្

14.ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

15.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

16.អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋនាគារ

17.ច្បាប់់ស្តីពីឯកពន្ធភាព

18.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦មាត្រា៣៨មាត្រា៩០និងមាត្រា៩១នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

19.ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម(និរាករណ៍)

 

 

 

Calendar

« December 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

Address No. 149Eo, Oknha Inn(St.136), Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

  • Hot line: +855 71 676 8717
  • Hand Phone: 012 555 911, 097 8 555 911

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.