1.ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

 2.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

3.ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

4.ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង

5.ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ

6.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

7.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

8.សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

9.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី(២៥/១២០៩)

10ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

11.ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្

14.ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

15.ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

16.អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋនាគារ

17.ច្បាប់់ស្តីពីឯកពន្ធភាព

18.ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦មាត្រា៣៨មាត្រា៩០និងមាត្រា៩១នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

19.ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម(និរាករណ៍)

 

 

 

 

1.Civil Code of Cambodia 2007

2.The Code of Civil Procedure of Cambodia 2006

3.ប្រកាស ១៣២៩ ស្តីពីតួនាទីភារកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ស្មៀនឃុំសង្កាត់ ២០០១

4.អនុក្រឹត្យលេខ ១១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ

5.ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស

6.ច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និង គ្រួសារ

7.ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣០ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអំពីសិទ្ធិប្រត្យក្សទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី

8.សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃច្បប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី

9.ប្រកាសលេខ ១២៨ ស្តីពីការកំណត់អត្រារប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិត ។

10.Law on the Implementation of the Civil Code

11.ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី

12.ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៥៩ស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

13.ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

14.ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល

15.សេចក្តីណែនាំលេខ ០១ ស្តីពីការតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធនៃការផ្ញើ

16.ច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេស

17.ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល

18.ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

19.ប្រកាសលេខ ៣០ ស្តីពីមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាជ្ញាសាលា

 

Calendar

« August 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

Address No. 149Eo, Oknha Inn(St.136), Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

  • Hot line: +855 71 676 8717
  • Hand Phone: 012 555 911, 097 8 555 911

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.